Oferta

IMPLANTY

Konsultacja 250 zł
Implant wszczepienie + Korona tymczasowa 3500 zł
Korona na implant cyrkonowa 1500 zł
Korona na implant porcelanowa 1200 zł

WYBIELANIE

Gabinetowe 700 zł

PROTEKTYKA

Korona porcelanowa na metalu 1200 zł
Korona pełnoceramiczna (cyrkonowa) 1500 zł
Proteza akrylowa 1000 zł
Proteza akronowa (elastyczna) 2000zł
Proteza szkieletowa na metalu 2000 zł
Proteza kombinowana (szkielet + akron) 2500 zł
Punkt w moście porcelanowym na metalu 1000 zł
Punkt w moście porcelanowym na cyrkonie 1500 zł
Wkład koronowy 210 zł
Naprawa protezy 120 zł

PROFILAKTYKA

Skaling (usuwanie kamienia) 250 zł
Piaskowanie 350 zł
Lakierowanie za ½ łuku 100 zł
Fluoryzacja 150 zł
Lakowanie za zab 100 zł

WYPEŁNIENIA

Wypełnienie od 250 zł

CHIRURGIA

Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku 80 zł
Usunięcie zęba od 250 zł
Przemycie i wymiana sączka do jamy ropnia z założeniem opatrunku 100 zł
Nacięcie ropnia powierzchniowo, podśluzówkowo 200 zł
Ekstrakcja zęba mleczngo w znieczuleniu nasiękowym 120 zł
Ekstrakcja zęba paradontycznego 600 zł
Hemisekcja 400 zł
Redektomia 400 zł
Usunięcie fragmentu ułamanego zęba 150 zł
Założenie szwów 50 – 150 zł
Zdjęcie szwów w cenie

USUWANIE ZMARSZCZEK

W zależności od zużytego materiału od 800 do 3000 zł

ENDODOCJA (LECZENIE KANAŁOWE)

1 kanał od 300 zł

WŁÓKNO SZKLANE

Wkład z włókna szklanego 250 zł
punkt mostu z włókna szklanego 350 zł

SEDACJA

Sedacja od 150 zł

ZDJĘCIE RTG

Zdjęcie RTG 50 zł
Menu