Oferta

IMPLANTY

Konsultacja 100 zł
Implant wszczepienie + Korona tymczasowa 2500 zł
Korona na implant cyrkonowa 1500 zł
Korona na implant porcelanowa 1200 zł

WYBIELANIE

Gabinetowe 600 zł

PROTEKTYKA

Korona porcelanowa na metalu 800 zł
Korona pełnoceramiczna (cyrkonowa) 1200 zł
Proteza akrylowa 800 zł
Proteza akronowa (elastyczna) 1800zł
Proteza szkieletowa na metalu 1800 zł
Proteza kombinowana (szkielet + akron) 2300 zł
Punkt w moście porcelanowym na metalu 800 zł
Punkt w moście porcelanowym na cyrkonie 1200 zł
Wkład koronowy 200 zł
Naprawa protezy 100 zł

PROFILAKTYKA

Skaling (usuwanie kamienia) 200 zł
Piaskowanie 250 zł
Lakierowanie za ½ łuku 60 zł
Fluoryzacja 60 zł
Lakowanie za zab 80 zł

WYPEŁNIENIA

Wypełnienie od 200 zł

CHIRURGIA

Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku 50 zł
Usunięcie zęba od 200 zł
Przemycie i wymiana sączka do jamy ropnia z założeniem opatrunku 80 zł
Nacięcie ropnia powierzchniowo, podśluzówkowo 150 zł
Ekstrakcja zęba mleczngo w znieczuleniu nasiękowym 150 zł
Ekstrakcja zęba paradontycznego 200 zł
Hemisekcja 400 zł
Redektomia 400 zł
Usunięcie fragmentu ułamanego zęba 100 zł
Założenie szwów 50 – 150 zł
Zdjęcie szwów w cenie

USUWANIE ZMARSZCZEK

W zależności od zużytego materiału od 800 do 3000 zł

ENDODOCJA (LECZENIE KANAŁOWE)

1 kanał od 250 zł

WŁÓKNO SZKLANE

Wkład z włókna szklanego 250 zł
punkt mostu z włókna szklanego 350 zł

SEDACJA

Sedacja od 150 zł

ZDJĘCIE RTG

Zdjęcie RTG 50 zł
Menu